Google+
JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

In-House Training

In House Training  อบรมโทอิคสำหรับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ
 
In-House Training คือ การจัดอบรมภายในองค์กร โดยใช้องค์กรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการติวสอบ TOEIC โดยเฉพาะ เข้ามาฝึกอบรมให้กับพนักงานในองค์กร นอกจากนี้ก็เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษในช่วงเวลาสั้น ๆ ขององค์กร โดยมีมิติของการพัฒนา อย่างชัดเจนจากทางสถาบันฯ ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  จนทำให้ผู้เรียนเข้าถึงแก่นแท้ขององค์ความรู้ จนสามารถนำไป พัฒนาปรับปรุงและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม ถึงแม้ระยะเวลาที่ใช้จะมีจำกัดก็ตาม

ทางสถาบันได้แบ่งการจัดการฝีกอบรมออกเป็น 3 หลักสูตร คือ
 
Short Course Training Training Development Program Intensive Training
Development Program

รูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้น 12 ชม. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าฝีกอบรม ที่ต้องการ ติวสอบเพื่อทบทวนแนวทาง และเพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบในระยะเวลาสั้นๆ ตัวอย่างองค์กรที่ใช้การอบรมลักษณะนี้ คือ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มหาชน

เป็นรูปแบบการฝึกอบรมระดับปานกลาง 24 ชม.
ที่ เน้นการปูพื้นฐาน Grammars เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบทั้งในส่วนของ Reading และ Listening

การฝึกอบรมแบบเข้นข้น 36 ชม. เน้นการปูพื้นฐาน Grammars และ การตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC ฝึกฝนความชำนาญ และเพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบทุกทักษะ รวมทั้งประเมินผลการทำข้อสอบของผู้เข้าฝึกอบรมทุกครั้งที่เรียน ผู้เรียนจะทราบจุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง ตัวอย่างองค์กรที่ใช้การอบรมลักษณะนี้คือ National Healthcare System Co., Ltd. (NHS)
 
 
หน่วยงานองค์กรเอกชนที่ใช้บริการจากเรา ได้แก่
 
 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
และสมัครเรียนได้ที่

สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั้น 9 ภาควิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาเปิดใหม่ รัตนาธิเบศร์       
TEL. 081-371-0033               086-306-3621