สรุป 12 Tenses

📝 ในการสอบ Toeic โครงสร้าง 12 tenses ในภาษาอังกฤษเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ควรจะจำให้ขึ้นใจ 📌 โดยเฉพาะการทำข้อสอบ Reading ต้องตั้งสติ☝🏻 ให้ดีค่ะ Part นี้จะมี Grammar 😳 เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นทุกคนควรจะจำ Grammar พื้นฐานให้ได้