Google+

TOEIC มืออาชีพเน้นการวิเคราะห์ และใช้งานจริง TOEIC SQUARE

JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
TOEIC SQUARE
     สถาบันโทอิกสแควร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอหลักสูตรโทอิค (TOEIC)
     48 ชั่วโมง เพื่อการสมัครงานสำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอกทั่วไป โดยสถาบันโทอิกสแควร์ได้รับความไว้วางใจ
    จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ให้เป็นสถาบันที่จัดอบรมโทอิคให้กับนักศึกษาของทาง
     มหาวิทยาลัย   สถาบันโทอิกสแควร์ เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสอน TOEIC โดยเฉพาะ สอนโดยอาจารย์
     ที่มีประสบการณ์การสอน TOEIC มากกว่า 15 ปี
เน้นการวิเคราะห์ เพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบทั้งในส่วน Reading 
     (ทักษะการอ่าน) Listening (ทักษะการฟัง) และ Grammar (ไวยากรณ์อังกฤษ) รวมทั้งมีการอัพเดทข้อสอบตลอดเวลา
     เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของข้อสอบและความต้องการของนักเรียนที่เพิ่มสูงขึ้น

     นอกจากนั้นเพื่อเป็นการ ควบคุมคุณภาพการสอนและการเรียนของนักเรียน เราจำกัดนักเรียนไม่เกิน 12 คนต่อห้อง
     และสอนสดทุกคาบ นักเรียนสามารถซักถามข้อสงสัยและปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นก่อนที่นักเรียน
     จะมาสมัครเรียนกับเรา จะได้รับการสอบ Pre-test TOEIC เพื่อวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ และนำไปเปรียบเทียบ
     กับคะแนนในแต่ละสัปดาห์ที่เราสอน เพราะเรามีการสอบ TOEIC เหมือนจริงทุกสัปดาห์ นักเรียนจะมีความคุ้นเคยกับ
     ข้อสอบ และสามารถทำคะแนนได้ดีขึ้น 
About toeic Square
 
ตัวอย่างข้อสอบ toeic
 
Toeic Course
        หลากหลายคอร์สเรียนให้เลือกสรร เพื่อตอบโจทย์ความ
        ต้องการของผู้เรียน ทั้งปูพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
        (Grammar) และ ต่อยอดการเรียนรู้ในส่วนของการพูด
        (English Conversation)
 
Toeic In-House Training
        การจัดอบรมภายในองค์กร โดยใช้องค์กรจากภายนอกที่มี
        ความเชี่ยวชาญในด้านการติวสอบ TOEIC โดยเฉพาะ เข้ามา
        ฝึกอบรมให้กับพนักงาน...
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
และสมัครเรียนได้ที่

สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั้น 9 ภาควิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาเปิดใหม่ รัตนาธิเบศร์       
TEL. 081-371-0033               086-306-3621